مونیکا_بلوچی

خواستگاری علی انصاریان از مونیکا بلوچی

علیرضا انصاریان بازیکن سابق پرسپولیس با انتشار پستی در اینستاگرام از مونیکا بلوچی بازیگر ایتالیایی برای جواد کاظمیان خواستگاری کرد.
فرهنگی_بلوچ

ویژگی های فرهنگی مردم بلوچ

بلوچ ها به عنوان یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین اقوام ایرانی، دارای پوشاک مخصوص به خود هستند که نوعا ملاک تمایز آنها از دیگر گروه ها و طوایف ایرانی فراهم است.
شولان_shollan
شولان اولین شعرای بلوچ؛

شولان از اولین شعرای بلوچ

در مــورد تاریــخ تولــد و مــرگ شــولان هیــچ ســند دقیقــی وجــود نــدارد. امــا از درون شــعر منتســب بــه او مــی تــوان حــدس هایــی قــوی زد. بــا توجــه بــه طــرز بیــان شــعر مــی تــوان گفــت شــولان هــم عهــد داســتان و قهرمانــان آن یعنــی در محــدوده قــرن شــانزدهم میــلادی بــوده اســت.
وتن_ایران

وتن ایران وتن مئی ساه ءُ جان اِنت

وتن سرحد ءُ سیستان مَکُّران اِنت وتن سیستان بلوچستانی بان اِنت.
zaban

زبان دریای جنوب

من با زبان دریای جنوب
سردار بلوچ

چاکر و گهرام در ادبیات حماسی بلوچ

هاتف_ نظام اجتماعی مردم بلوچ در قديم ؛ مانند ديگر جامعه های ابتدايی بر رابطه ي همخوني استوار بود . گروههای خويشاوند در غم و شادی ،بيم و اميد و ...
balochfilmmayyar2

فیلم بلوچی میار قسمت دوم-balochi film MAYAR

1408676901186122

در وصف دختر بلوچ

هانگلی ای دختر قوم بلوچ با توام وقت غزل , آغاز کوچ ای که گیسویت صبا را یافته نم نمک طرح کمندی بافته گیسوی سبز نخیلت مستدام باغ لیمو و ...
jawanbaloch

شعر حافظ محمد حاجی زهی در باره ی جوانان

بکں دلگوش اوڈ ءِ ورنا جوانیں سیہ زُلپیں کج ءُ برواں کمانیں خمارءُ ساپ دپ ءُ شیریں زبانیں زئیپءُ لاگرءُ دُختر مرامیں جنینٖءَ زاھرءَ نیست اِنت ترا پرک ھمے تریاک ...
Very-nice-photos-imaginary-fantasy-irannaz-com

مئے راج ءِ تہ ءَ ایدھی پرچَہ ودی نہ بیت؟

مروچی ایدھی دنیا ءَ نہ اِنت بلے آ ھمک گریب ، یتیم ، بے کس ، بے وس ءُ لاچار ئیگی زندگ اِنت ءُ تاں آئ ءَ جہد ءِ دیم ...