ziba-azizi

رویای دختر بلوچ از قصرقند تا الگویی جهانی

سازمان ملل چگونه زیبا عزیزی‌ را به عنوان برترین زن روستایی جهان انتخاب کرد؟
مهرنگار-ریگی

گفتگو با مهرنگار ریگی بازیگر موفق استان سیستان و بلوچستان

شده تا حالا از خودتون فیلم بگیرید، فیلمی که جلوی همه پخش بشه و منتظر واکنش بقیه باشی ولی وقتی بعد از اون همه تاش و استرس نتیجه ی کارتو ببینی، چه حسی بهتون دست میده؟ وقتی در جواب همه کسایی که بهت میگفتن! تو نمی توانی ولی وقتی ماحصل کارتو دیدن، فهمیدن که اون چیزی که ناممکن رو به واقعیت تبدیل م یکنه، معجزه نیست، بلکه تلاش و باور توست، باور چیزی که میخواهی بهش برسی و می رسی... یاد این جمله افتادم که «افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمیدن، بلکه کارها رو به گونه ای متفاوت انجام میدن » اونجاست که می فهمیم پیروزی وقتی به سراغت می یاد که بتونی سختی ها رو پشت سر بگذرانیم و با اقتدار فریاد بزنی «من تونستم » به سراغ بانویی میرویم، کسی که از سدهای زیادی گذشت تا به همه ثابت کنه که «توانست .»