دومیدانی-سیستان-و-بلوچستان

دوندگان پسر سیستان و بلوچستان به رقابت های کشوری اعزام شدند

۱۰ دونده پسر نوجوان ۱۲ تا ۱۵ سال سیستان و بلوچستان به نخستین دوره رقابت های استعدادهای برتر دو ومیدانی کشور اعزام شدند.