دومیدانی-سیستان-و-بلوچستان

دوندگان پسر سیستان و بلوچستان به رقابت های کشوری اعزام شدند

۱۰ دونده پسر نوجوان ۱۲ تا ۱۵ سال سیستان و بلوچستان به نخستین دوره رقابت های استعدادهای برتر دو ومیدانی کشور اعزام شدند.
دو ومیدانی

موفقیت دوندگان سیستان و بلوچستان در رقابت های کشوری

دوندگان سیستان و بلوچستان در رقابت های لیگ طلایی کشوری موفق به کسب دو مدال موفقیت شدند.