مجتبی پیری زرآباد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی؛

بازار محصولات کشاورزی زرآباد عراق و روسیه است

محصولات کشاورزی دشت زرخیز زرآباد کنارک به عراق و روسیه و حوزه خلیج فارس صادر می شود.
شتر مرغ

وزیر جهاد کشاورزی از مزرعه پرورش شترمرغ در شهرستان هیرمند بازدید کرد

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به همراه جمعی از مدیران ارشد این وزارت در این سفر از مزرعه پرورش شترمرغ در شهرستان هیرمند بازدید کرد.
سید دانیال-محبی

کشت خرمای پیارم در ۳۵۰ هکتار نخلستان میرجاوه

در دو سال گذشته تاکنون در ۳۵۰ هکتار ، رقم خرمای پیارم توسط نخل کاران کشت شده است.
کشاورز
رئیس سازمان جهادکشاورزی؛

۹۱ میلیارد ریال خسارت خشکسالی به گندم کاران پرداخت شد

۹۱ میلیارد ریال خسارت خشکسالی به گندم کاران سیستان پرداخت شد.