سید دانیال-محبی

کشت خرمای پیارم در ۳۵۰ هکتار نخلستان میرجاوه

در دو سال گذشته تاکنون در ۳۵۰ هکتار ، رقم خرمای پیارم توسط نخل کاران کشت شده است.
کشاورز
رئیس سازمان جهادکشاورزی؛

۹۱ میلیارد ریال خسارت خشکسالی به گندم کاران پرداخت شد

۹۱ میلیارد ریال خسارت خشکسالی به گندم کاران سیستان پرداخت شد.