موج بیکاری رانندگان در چابهار‌

کاهش سهمیه سوخت و موج بیکاری رانندگان در چابهار‌

کاهش سهمیه سوخت در سیستان و بلوچستان و به تبع آن در چابهار نارضایتی رانندگان و بیکاری آنان را در پی داشته به طوری که این مشکل به بیکاری حدود ۶۴۰ راننده تاکسی و ورشکستگی آژانس های مسافرتی منجر شده است.