• امروز : پنج شنبه - ۱۰ خرداد - ۱۴۰۳
  • برابر با : Thursday - 30 May - 2024
5

بمناسبت سومین سالروز ماهنامه هاتف جوان

  • کد خبر : 16907
  • 13 خرداد 1397 - 20:13
بمناسبت سومین سالروز ماهنامه هاتف جوان
هاتف جوان از جنـس جوانـان اسـت.

هاتف سیستان و بلوچستان، ماهنامــه فرهنگــی و اجتماعــی هاتف جوان هــم متمایــز از دیگــر رسـانه ها نبـود و در ابتـدای کار بـا مشـکلات و سـختی هـای فراوانـی روبـرو بـود امـا بـه همـت اعضـای تحریریـه توانسـت بر این مشـکلات فایـق گـردد و راه و جایـگاه خـود را در بیـن مخاطبـان خـود پیـدا کنـد.
هاتف جوان فعالیـت خـود را در حـوزه جوانـان آغـاز کـرد، جـذب و راضـی نگـه داشـن مخاطبیـن جـوان کاری بسیاردشـوار اسـت. تفـاوت ماهنامـه هاتف جوان بـا دیگـر رسـانه هـای اسـتان را مـی تـوان در اعضـای تیـم تحریریـه آن دانسـت. چـون ایـن تیـم از جوانانـی خـوش ذوق کــه هــر کــدام در زمینــه ای خــاص ( علمــی، فرهنگــی، هنـری، ورزشـی و … ) متخصـص اسـت تشـکیل شـده و بـه همیـن علـت حرف دل جوانـان را بهتـر درک مـی کننـد و تمـام سـعی و تـلاش خـود را در جهـت تامیـن نیازهـای مخاطبیـن خـود بـکار می گیرنـد.
اگـر بخواهـم ماهنامـه هاتف جوان را در یـک جملـه تعریـف کنـم مـی توانـم بگویـم «هاتف جوان از جنـس جوانـان اسـت» زیـرا در ایـن ماهنامـه حـرف دل جوانـان را خـود جوانـان مـی زننـد کـه ایـن امر باعـث شـده کـه پـس از گذشـت 3سـال از آغـاز بـه کار ایـن ماهنامه به یـک رسـانه پـر مخاطـب در بیـن جوانـان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان تبدیـل شـود و دیگرعلـت مقبوليـت هاتف جوان در بين مردم، سـادگی
و روانی نوشـته های آن اسـت كـه درک مطالـب آن را توسـط همـه اقشـار جامعـه ممكـن ميسـازد.
بایـد بگویـم تمـام هـدف مـا در ایـن مـدت زدن حـرف دل جوانـان بوده و امیداوریـم بتوانیـم در ایـن راه بـا توسـعه کمـی و کيفـی بـه عنـوان پديـدهای در خـور توجـه و اميدبخـش در ميـان سـطوح مختلف جامعه بـه خصـوص حـوزه جوانـان تجـلی يافتـه و جايـگاه خـود را بـه عنـوان يـک رسـانه پرمخاطـب در اسـتانی کـه بیشـرین جوانـان کشـور را دارد حفــظ کنیم.

لینک کوتاه : https://hatefsb.ir/?p=16907

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.