تاریخ : یکشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۳۹۹ 20 ذو الحجة 1441 Sunday, 9 August , 2020

محصول صنایع دستی

12مرداد
باید فناوری را در حوزه تولیدات صنایع دستی به کاربگیریم

باید فناوری را در حوزه تولیدات صنایع دستی به کاربگیریم

عرصه صنایع دستی، با این که عرصه مهمی برای کشور است اما متاسفانه صنعتگران که اکثرا قشر کم درآمد جامعه هستند، آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفتند.