• امروز : چهارشنبه - ۱۰ خرداد - ۱۴۰۲
  • برابر با : Wednesday - 31 May - 2023

سیستان و بلوچستان

بایگانی‌ها یادداشت | هاتف سیستان و بلوچستان | Hatefsb News Agency

تجارت هند و روسیه منهای مسیر ایران

تجارت هند و روسیه منهای مسیر ایران

هاتف سیستان و بلوچستان - توافق نامــه کریدور حمل ونقل بین المللی شــمال جنوب در ســپتامبر ۲۰۰۰ میلادی بین ســه کشــور ایران، هند و روسیه منعقد شــد.

درباره روز هایی که گذشت
در هاتف جوان میخوانید

درباره روز هایی که گذشت

هاتف سیستان و بلوچستان - خدا را شکر با هوشیاری مردم این دسیسه و مکر دشمنان داخلی و خارجی هم به خودشان‌برگشت و مردم به وظیفه‌شان عمل کردند.

سوء مدیریت و بی تدبیری در حوزه گردشگری در این حد خودش هنر است

سوء مدیریت و بی تدبیری در حوزه گردشگری در این حد خودش هنر است

بنده تجربه زندگی در کشور مالزی را دارم. عمده GDP آ نها از حوزه صنعت گردشگری است. مالزی ۲۷ میلیون نفر جمعیت دارد، اما سالانه پذیرای ۲۹ میلیون نفر توریست است. متاسفانه در ایران، هیچ برنامه جامع و مشخصی برای ایجاد ظرفی تهای گردشگری و ترغیب سرمایه گذاران در صنعت گردشگری وجود نداشته است مطلقاً […]

تدابیر عالی رهبر انقلاب برای حوادث سیستان و بلوچستان چیست؟!

تدابیر عالی رهبر انقلاب برای حوادث سیستان و بلوچستان چیست؟!

هاتف سیستان و بلوچستان - نقش تحریک کنندگان افکار عمومی، قصور برخی نیروهای امنیتی و انتظامی، حضور قابل توجه و آشکار عناصر ساختارشکن، برهم زننده امنیت و اغتشاشگر و ... به پیچیدگی این پرونده افزوده است

باطن و ظاهر بسیاری از مسئولین با هم فاصله دارد

باطن و ظاهر بسیاری از مسئولین با هم فاصله دارد

هاتف سیستان و بلوچستان - چندین مرتبه دولتمردان ما می‌خواستند انقلاب را از بین ببرند و مردم دلسوز با گذشت و ایثار نگذاشتند که این امر محقق شود واقعا در این موضوع شک نکنید! به نظر من این موضوع واقعیت دارد؛ چون مردم نظام را دوست دارند دین را دوست دارند؛ به خدا عاشق رهبری و نظام هستند/یک سری گروه‌های نفوذی بی جیره و مواجب در ادارات تشکیل شود که فقط «نه» به مردم می‌گویند.

احساسات خود را بازیچه دست رسانه‌ ها نکنید

احساسات خود را بازیچه دست رسانه‌ ها نکنید

هاتف سیستان و بلوچستان - خوشحالی، ناراحتی و غم، استرس و نگرانی، خشم و تنفر، حس خوب و بد، از جمله احساساتی است که یک فرد در طول شبانه روز ، مدام آنها را تجربه می‌کند و فقط تعداد کمی از افراد هستند که میتوانند احساسات خود را به خوبی مدیریت کنند و نگذارند حس بد، ناامیدی، خشم و غم وارد جسم و روح آنان شود.

بازی با کلمات یا توهم استادی ؟!

بازی با کلمات یا توهم استادی ؟!

هاتف سیستان و بلوچستان - خالی از لطف ندیدم در یادداشت این شماره نشریه هاتف جوان به این موضوع اشاره کنم شاید هشداری باشد برای همه از متوهمان متخصص تا مسئولینی که باید هوشیار و متوجه باشند و بالاخره نوجوانان و جوانانی که براحتی فریب تبلیغات بی اساس فضای مجازی را نخورند.

مهلت شرکت در نخستین جشنواره ادبی هاتف جوان تمدید شد
مدیرعامل موسسه فرهنگی ، رسانه ای هاتف و مدیر مسئول ماهنامه هاتف جوان خبر داد:

مهلت شرکت در نخستین جشنواره ادبی هاتف جوان تمدید شد

هاتف سیستان و بلوچستان _ فراخوان نخستین جشنواره داستان نویسی هاتف جوان(به مناسبت هفتمین سال انتشار ماهنامه فرهنگی اجتماعی هاتف جوان)

عجایب یک ناقص الخلقه
نقد مجموعه داستان:

عجایب یک ناقص الخلقه

هاتف سیستان و بلوچستان _ کتـــاب عجایـــب یـــک ناقـــص الخلقـــه شـــامل ۹ داســـتان کوتـــاه اســـت. ایـــن کتـــاب اولیـــن اثـــر و نوشـــته جـــدی حنانـــه آبیـــل نجـــف زاده اســـت. ایشـان متولد تابسـتان۱۳۷۷ و کارشـناس بیهوشـی نیز می باشـند.کتاب توسـط انتشـارات لوار نشـر و در تابسـتان۱۴۰۰رونمایی شـد.بررسی ونقد این کتاب را باقلم امین اسکندری می‌خوانیم.

بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم…

بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم…

هاتف سیستان و بلوچستان _ درختهـــا حافظـــه شـــهرند نشســـته بـــر زمیـــن بـــر بســـتر تاریـــخ ٬همـــراه فریادهایمـــان... شـــادیهایمان...نســـلهای پـــی در پـــی...

برچسب‌ها